Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

2018-03-21 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

2018-03-26 13:49 - Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

Przejdź do wiadomości