Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane ich realizacją za 2017 r.

2018-03-21 15:55 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane ich realizacją za 2017 r.

2018-03-26 13:49 - Ustalenie kolejności na stronie

Przejdź do wiadomości