Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Alicja Natalia Andruk - starszy specjalista pracy socjalnej

2009-12-29 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2009-12-29 13:43 - ZMIANA TYTUŁU

2009-12-29 13:44 - POZYCJA

2017-11-28 15:44 - dodanie drugiego imienia

2019-09-05 13:39 - usunięcie osoby zastępującej

2020-11-05 13:13 - usunięcie zakresu obowiązków

2022-10-26 09:38 - Aktualizacja stanowiska pracy

Przejdź do wiadomości