Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

2023-08-23 10:04 - Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Przejdź do wiadomości