Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane ich realizacją za 2019 r.

czwartek, 25 lut 2021 14:00

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

czwartek, 25 lut 2021 13:59

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

czwartek, 25 lut 2021 13:46

Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2019 r.

piątek, 29 maj 2020 13:28

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

piątek, 6 wrz 2019 08:11

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

czwartek, 9 maj 2019 12:24

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeby związane ich realizacją za 2017 r.

środa, 21 mar 2018 15:53

Sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” za 2017 r.

środa, 21 mar 2018 15:50

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

środa, 21 mar 2018 15:42

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2017r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

poniedziałek, 19 mar 2018 14:09