Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Posiłek w szkole i w domu”

poniedziałek, 13 wrz 2021 08:40
Foto: Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program wspierania rodziny w Gminie Łomża na lata 2020-2022

wtorek, 5 maj 2020 09:53

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łomża na 2020 rok

wtorek, 5 maj 2020 09:51

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

czwartek, 28 lut 2019 08:42

Program Aktywności Lokalnej Gminy Łomża pn. „MŁODZI-AKTYWNI” na lata 2019-2020

środa, 27 lut 2019 14:21

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łomża na 2018 rok

poniedziałek, 26 mar 2018 13:54

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomża na lata 2017-2019

poniedziałek, 15 maj 2017 10:33

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

poniedziałek, 15 maj 2017 10:30

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2017 rok

poniedziałek, 15 maj 2017 10:24

Programu osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Łomża w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”

poniedziałek, 15 maj 2017 10:18

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W GMINIE ŁOMŻA

piątek, 21 wrz 2007 10:22