Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane inspektora Ochrony Danych

Zbigniew Gryglik e-mail: iod@gminalomza.pl