Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża zaprasza do składania ofert na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2019/2020.

Poniżej zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz integralne załaczniki.

Łomża, 06.08.2019 r.

Pliki do pobrania: