Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża zaprasza do składania ofert na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2019/2020.
Poniżej zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz integralne załaczniki.
Łomża, 20.08.2019 r.
Pliki do pobrania: