Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Jest on bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa .

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł na osobę) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Za kwalifikowanie odbiorców programu na terenie gminy Łomża odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża poprzez wydanie skierowań osobom uprawnionym. Skierowania będą wydawane na bieżąco i według potrzeb. O terminach wydawania żywności Ośrodek będzie informował za pośrednictwem strony BIP.

Ośrodek kwalifikuje beneficjentów do następujących  organizacji partnerskich:

  1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża (adres dystrybucji żywności: ul. Piękna 5, 18-400 Łomża),
  2. Związek Emerytów i Rencistów, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie:

www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Pliki do pobrania: