Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uczestników Programu Karta Dużej Rodziny.

„Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy usługowej oferowanej przez gminę czy też inne podmioty z terenu gminy a także przez prywatnych przedsiębiorców. Posiadanie Karty ułatwia więc rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Od 2022r. na terenie Gminy Łomża wprowadzono uprawnienia dotyczące zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych – uczestników Programu Karta Dużej Rodziny.

Do programu za zwrot zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uczestników Programu Karta Dużej Rodziny w 2022r. przystąpiło 55 rodzin gdzie dokonano zwrotu za odpady komunalne w wysokości: 8 938 zł, natomiast w 2023r. przystąpiło 27 rodzin i tu dokonano zwrotu na kwotę: 8 938 zł.

Na podstawie złożonego wniosku oraz weryfikacji pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża weryfikują kwotę wniesionej przez wnioskodawcę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem kwoty przekraczającej 1 400,00 zł rocznie dla jednej rodziny wielodzietnej
w przypadku zadeklarowania i kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez cały rok, lub 1 700,00 zł rocznie dla jednej rodziny wielodzietnej, jeśli bioodpady nie są kompostowane przez cały rok w przydomowym kompostowniku, pod warunkiem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów -  do zwrotu nadpłaconych środków.

Zwrotu nadpłaconych środków dokonuje się po rozliczeniu roku kalendarzowego na wniosek uprawnionego.

Wniosek można składać w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym uiszczana była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,  (II piętro pok. Nr 5 ), tel. 86 216 64 13 lub 505 126 199.

Data powstania: czwartek, 18 sty 2024 11:41
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2024 11:56
Wytwarzający informację: Anna Marta Sznajder
Opublikował(a): Paweł Szewczyk
Zaakceptował(a): Paweł Szewczyk
Artykuł był czytany: 209 razy