Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża jest jednostką budżetową utworzoną przez Gminną Radę Narodową w Łomży Uchwałą Nr 47/XI Gminnej Rady Narodowej w Łomży z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Zgodnie & 1 ust. 1 uchwały, o której mowa „Tworzy się z dniem 1 maja 1990 r. jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży”. Od października 2001 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży posługuje się nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.- Uchwała Nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2001 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny. Ośrodek zatrudnia łacznie 13 osób. Pomoc rodzinom udzielana jest na wniosek, w wyjatkowych sytuacjach z urzędu. Ośrodek Pomocy Społecznej gminy Łomża obejmuje swoim działaniem miejscowości znajdujące sie w obszarze Gminy Łomża, w skład której wchodzi 40 sołectw: Andrzejki, Bacze Suche, Boguszyce, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Dłużniewo, Gać, Giełczyn, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Jednaczewo, Kisiołki, Koty, Konarzyce, Lutostań, Łochtynowo, Mikołajki, Milewo, Modzele Skudosze, Modzele Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Podgórze, Pniewo, Puchały, Rybno, Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, Sierzputy Młode, Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Stare Chojny, Stare Kupiski, Stare Modzele, Stare Sierzputy, Wygoda, Zawady, Zosin. Na obszarze 20695 hektarów zamieszkuje 10 978 mieszkańców


Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
18 -400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1a

NIP 718-17-08-811 REGON 450009886

Nr konta 30 8757 0001 0002 3113 2000 0010

 

Kierownik - 518-700-905

Księgowość - 661-934-390

Pracownicy socjalni - 518-701-057, 518-701-059, 518-701-058, 512-863-820

Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny - 86 216-64-13, 505-126-199

Świadczenia wychowawcze (500+) - 86 216-64-13, 505-126-199

Fundusz alimentacyjny - 86 216-64-13, 505-126-199

 

Napisz do nas e-mail: ops@gminalomza.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża  urzęduje w godzinach 7.45 - 15.45.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach 7.45 - 10.00

 

 

Data powstania: środa, 29 cze 2005 15:00
Data opublikowania: środa, 29 cze 2005 15:14
Data edycji: wtorek, 14 mar 2017 11:46
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 58435 razy
Ilość edycji: 7