Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), do zadań której należą m.in.
•zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
•udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
•prowadzenie profilaktycznej działalności interwencyjnej i edukacyjnej, w szczególności dzieci i młodzieży,
•wykonywanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
•wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
•wydawanie opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 i w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 z późniejszymi zmianami,
•podejmowanie działań motywujących osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego,
•podejmowanie działań zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.
 
W celu realizacji swych zadań Komisja może żądać udzielania jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu, a w szczególności od policji, izb wytrzeźwień oraz innych podmiotów.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1.Anna Marta Sznajder — przewodniczący Komisji
2.Adam Frączek — sekretarz Komisji
3.Renata Szymańska
4.ks. Paweł Nocko
5. Jarosław Tafiłowski


Prowadzeniem spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
18-400 Łomża
tel. 86 216-64-13

asznajder.ops@gminalomza.pl
 
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży podejmowane są w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku oraz Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. Obszarem działania Komisji jest tylko i wyłącznie gmina Łomża.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski dotyczące skierowania na leczenie odwykowe.


Podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Łomży:
Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień w Łomży”
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1
18-400 Łomża
tel. (86) 216-67-03,  fax (0-86) 216-28-20
e-mail : sekretariat@wopitu.pl/
strona www: http://www.wopitu.pl/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEOFITA Centrum Leczenia Uzależnień Sp. z o.o.
adres: Sybiraków 20 (18-400 Łomża)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Łomża
tel.: 602 708 770
email: aniam555@o2.plData powstania: wtorek, 1 sie 2017 11:38
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 11:43
Data edycji: wtorek, 28 lis 2017 14:56
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 4134 razy
Ilość edycji: 6