Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o programie

DOBRY START (300)
Wójt Gminy Łomża oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 , poz. 1061) – zwane dalej rozporządzeniem – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” ( M.P. poz. 514), które weszło w życie dnia 1 lipca 2018 r. Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku www.bialystok.uw.gov.pl została założona zakładka Programu „DOBRY START”, która zawiera informacje dotyczące jednorazowego wsparcia dla każdego uczącego  się dziecka.
Aby uzyskać informacje w ww. sprawie należy kliknąć „ DOBRY START”
Realizatorem programu „ Dobry Start” w imieniu Wójta będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Wnioski będą przyjmowane przez osoby, które zajmują się świadczeniem 500+.
 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu 2018r. to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września 2018r.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Od 1 sierpnia 2018r.  wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku po upływie wyznaczonego terminie zostaje bez rozpatrzenia.
300 zł. nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.
Data powstania: piątek, 22 cze 2018 14:58
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2018 15:14
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2087 razy