Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża została wybrana Pani Paula Magdalena Grzymała zamieszkała w Konarzycach. Uzasadnienie Oferta Pani Pauli Magdaleny Grzymały złożona w konkursie spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu Wójta Gminy Łomża z dnia 18 grudnia 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Przeprowadzona z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiadana wszechstronną wiedza, zarówno teoretyczna jak i praktyczną oraz posiadane wykształcenie gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

 

Anna Górtatowska

p.o. kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

 

Data powstania: środa, 7 wrz 2016 12:33
Data opublikowania: środa, 7 wrz 2016 12:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:35
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1477 razy