Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy

w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

Wyniki naboru na wlne stanowisko pracy:

1) Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

 ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,

18-400 Łomża

2) Określenie stanowiska: główny księgowy

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Katarzyna Kumorowska zam. Giełczyn.

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Kumorowska spełnia wszystkie wymagania okreslone w ogłoszeniu w konkursie. Posiada wyzsze wykształcenie, wymagane doświadczenie zawodowe oraz wymagane umiejętności praktyczne, które w pełni kwalifikują kandydatkę na to stanowisko.

 

Łomża, 29.03.2017 r.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Małgorzata Jolanta Kozicka

 

Data powstania: środa, 29 mar 2017 14:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2017 13:02
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 582 razy