Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Kobieta sukcesu"
Od 1 sierpnia 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża rozpoczął realizację Projektu Systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt pt. „Kobieta sukcesu” skierowany jest do bezrobotnych kobiet z obszaru Gminy Łomża w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, korzystających ze wsparcia OPS, które wykazują chęć powrotu na rynek pracy.
Celem Projektu jest aktywizacja osiemnastu wybranych uczestniczek projektu poprzez zwiększenie ich motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, podwyższenie kwalifikacji i jednocześnie podniesienie konkurencyjności kobiet na rynku pracy.
Uczestniczki Projektu „Kobieta sukcesu” będą miały szansę na skorzystanie z fachowej pomocy doradcy zawodowego, psychologa, a także wezmą udział w wybranym spośród trzech zaoferowanych szkoleń dotyczących tematyki: opiekunka osób starszych, asystentka osoby niepełnosprawnej, podstawy księgowości.
Uczestnictwo w Projekcie jest ogromną szansą dla tych Pań, które pragną zmienić swoją sytuację życiową – podnieść własną samoocenę oraz zdobyć atrakcyjne obecnie na rynku pracy kwalifikacje. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża gorąco zachęca kobiety z terenu Gminy Łomża, spełniające opisane wyżej kryteria, do zgłaszania chęci udziału w przedsięwzięciu.
Data powstania: piątek, 7 sie 2009 14:16
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2009 14:21
Data przejścia do archiwum: środa, 24 mar 2010 09:11
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1667 razy