Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Start programu "Młodzi Aktywni"

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, w porozumieniu z LOGOS Centrum Edukacyjnym i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy, realizuje projekt Unijny dla mieszkańców Gminy Łomża i Gminy Piątnica pod tytułem: „MŁODZI – AKTYWNI” dla osób w wieku 15 – 19 lat, w którym zainteresowani mogą zdobyć kwalifikacje, takie jak:

  • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
  • obsługa kas fiskalnych z dokumentacją sprzedaży;
  • barman/kelner;
  • pomoc kuchenna;
  • wizaż i autoprezentacja;
  • sprzedawca stacji paliw z modułem obsługi kasy fiskalnej, fakturowanie oraz napełnianie zbiorników LPG;
  • sprzedawca;
  • zasady doboru fryzur w stylizacji fryzjerskiej z elementami wizażu;
  • kosmetyczka;
  • ponadto wszyscy uczestnicy zostaną objęci grupowym doradztwem zawodowym.

Planowane są również inicjatywy lokalne a także organizacja pikniku rodzinnego i programów profilaktycznych: „DEBATA” i „ARCHIPELAG SKARBÓW”.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiście do OPS, poprzez kontakt telefoniczny pod nr (86)216-21-99 i (86)216-64-13, a także poprzez kontakt e-mail: opsgmlomza@4lomza.pl i pszeewczyk.ops@gminalomza.pl, w terminie do końca marca 2019 roku.

Ilość miejsc ograniczona!