Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o terminie wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że dniu 19 czerwca 2020 roku od godziny 11.00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób, które zostały skierowane do tej formy pomocy.

Żywność będzie wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża (wejście od szczytu budynku).