Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wsparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

            Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:

  1. posiłku (Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża realizuje posiłek w formie obiadów dla dzieci w szkołach),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj. kwoty:

  • 776,00 x 150% = 1164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 600,00 x 150% = 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W 2022 roku na  realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 Gminie Łomża przyznano dotację w wysokości 143 981,00 zł, a cała wartość programu w 2022 roku wynosi 245 000,00 zł.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 maj 2022 13:40
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2022 13:43
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 323 razy