Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża prosi o zgłaszanie osób zainteresowanych usługą Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 10:00;
- telefonicznie pod numerem telefonu: 505-126-199;
- e-mail’em pod adresem opsgmlomza@4lomza.pl;
Szczegółowe informacje o programach dostępne są pod adresem:
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)