Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT SYSTEMOWY „KOBIETA SUKCESU” II EDYCJA

Od marca 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża rozpoczął realizację kolejnego Projektu Systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt pt. „Kobieta sukcesu” skierowany jest do bezrobotnych kobiet z obszaru Gminy Łomża spełniających poniższe kryteria:
- są w wieku aktywności zawodowej,
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży lub w KRUS (lecz nie użytkują gospodarstwa),
- długotrwale korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (powyżej 3 lata) lub z pomocy społecznej korzystali rodzice lub dziadkowie,
- wykazują chęć powrotu na rynek pracy.
Celem Projektu jest aktywizacja 23 wybranych uczestniczek projektu poprzez zwiększenie ich motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, podwyższenie kwalifikacji i jednocześnie podniesienie konkurencyjności kobiet na rynku pracy.
Uczestniczki Projektu „Kobieta sukcesu” będą miały szansę na skorzystanie z fachowej pomocy doradcy zawodowego, psychologa, a także wezmą udział w wybranym przez siebie szkoleniu: „Nowoczesny sprzedawca” lub „Fryzjerstwo”. Uczestnictwo w Projekcie jest ogromną szansą dla tych Pań, które pragną zmienić swoją sytuację życiową – podnieść własną samoocenę oraz zdobyć atrakcyjne obecnie na rynku pracy kwalifikacje.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża gorąco zachęca kobiety z terenu Gminy Łomża, spełniające opisane wyżej kryteria, do zgłaszania chęci udziału w przedsięwzięciu. Rekrutacja trwa do 9 kwietnia 2010 r. Decyduje kolejność zgłoszeń i wypełniona ankieta rekrutacyjna.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu lub uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 a, pokój nr 8 lub 9.
Data powstania: środa, 24 mar 2010 09:06
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 09:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 10:17
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1634 razy