Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012

Unieważnienie postępowania: OPS.424.1.2011

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z tym, iż nie złożono żadnej ofert niepodlegającej odrzuceniu unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012
Data powstania: wtorek, 16 sie 2011 14:33
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2011 14:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:50
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2734 razy