Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012

Unieważnienie postępowania: OPS.424.2.2011

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.)zawiadamiam, że w związku z tym, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu(wszystkie oferty zostały odrzucone) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012

Z up. Kierownika

Anna Górtatowska
Specjalista OPS
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 12:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:49
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2665 razy