Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Pomoc w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuję, że w związku z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 167, poz. 996 ) w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy jednorazowej w formie zasiłku celowego.

Do wniosku należy załączyć:

1. Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, osunięcia się ziemi lub lawiny.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Dokument potwierdzający otrzymane odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń lub innego źródła.
5. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Wnioski należy składać osobiście w terminie do 30.09.2011 roku w Ośrodku Pomocy Gminy Łomża, Łomża, ul Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. nr 8

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.


Załącznik:
1. Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 wrz 2011 14:27
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2011 08:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:48
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2814 razy