Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012OPS. .424.3.2011Działając na podstawie art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012” udzielono zamówienia w dniu 14 października 2011 roku wykonawcy: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik” z siedzibą w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża.Wartość udzielonego zamówienia 223 0170,00 zł brutto.
Data powstania: poniedziałek, 17 paź 2011 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2011 12:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lis 2011 14:11
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1426 razy