Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

dotacja na spółdzielnię socjalnąDOTACJA NA SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ


W ramach projektu Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych p.n. „Spółdzielnia jest kobietą” 30 kobiet
z województwa podlaskiego otrzyma bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 100 tys. zł/spółdzielnię. Szkolenia przygotują przyszłe spółdzielczynie z zakresu: planu założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, podstaw przedsiębiorczości, aspektów ekonomii społecznej.

Zapraszamy niezatrudnione kobiety z terenu województwa podlaskiego zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą”.


REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się 14 lutego i potrwa do 27 lutego 2012 r.!!!

Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginał) osobiście, pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok,
Agencja Zatrudnienia nr 5972


Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.fir.org.pl lub w siedzibie Fundacji.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
• Anna Zawada-Perkowska: info3@fir.org.pl
lub telefonicznie po numerem: 85 675 00 17 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku-piątkuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Data powstania: piątek, 3 lut 2012 11:03
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2012 11:11
Data edycji: piątek, 3 lut 2012 11:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:35
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2672 razy
Ilość edycji: 1