Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowego poradnictwa prawnego dla 22 osób (4 spotkania po 6 godz. dla dwóch grup po 11 osób- łącznie 24 godziny) w terminie: lipiec 2012 r.
Spotkania mają dotyczyć tematyki: uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i prawa pracy.

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- program szkolenia,
- cenę za godzinę szkolenia brutto,
- dane instytucji świadczącej usługi prawnicze lub CV osoby składającej ofertę wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje i doświadczenie.

Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto za godzinę zajęć,
- doświadczenie, umiejętności w danej dziedzinie
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – poradnictwo prawne” do dnia 2 lipca 2012 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ośrodka
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:44
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9670 razy