Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - szkolenia

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń wraz z zapewnieniem cateringu w terminie: wrzesień-listopad 2012 r., każde o programie obejmującym ok. 150 godz. zajęć:

- Kurs operatora spycharki (dla 5 osób)
- Kurs gastronomiczny z elementami cateringu (dla 11 osób)
- Kurs handlowiec-magazynier (dla 6 osób)

Organizacja kursów dotyczy:
- zorganizowania zajęć szkoleniowych,
- zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Łomży dostosowanej do wymogów konkretnego szkolenia,
- zapewnienia materiałów szkoleniowych, cateringu w formie obiadu i serwisu kawowego.

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- dane dotyczące instytucji świadczącej usługi szkoleniowe oraz kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
- informację dotyczącą warunków i miejsca odbywania szkolenia,
- cenę brutto zawierająca wszystkie koszty organizacji szkolenia wraz z usługą cateringową,
- program szkolenia,

Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto,
- atrakcyjność oferty.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – szkolenia” do dnia 22 sierpnia 2012 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ośrodka.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:45
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:42
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9597 razy