Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Nr 3

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013
W związku ze zmianą treści SIWZ dokonaną przez zamawiającego przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.08.2012 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert: 24.08.2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Data powstania: wtorek, 21 sie 2012 12:19
Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2012 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:41
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9584 razy