Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013”
OPS.252.1.2012

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013” wybrana została oferta: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik” Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża z ceną 244 720 zł brutto.
Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano dwa kryterium oceny ofert: a cena brutto –70% oraz jakość (atrakcyjność oferty)- 30%.
W przedmiotowym przetargu oferty złożyło dwóch wykonawców.
W załączonej tabeli podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Łomża, dnia 27 sierpnia 2012 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2012 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2012 13:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:41
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9709 razy