Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na wole stanowisko pracy: Asystent rodziny

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy:

1) Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,
18-400 Łomża

2) Określenie stanowiska: Asystent rodziny

3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Ewelina Krassowska zam. Łomża

4) Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewelina Krassowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru wykazała się znajomością przepisów wymienionych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)


Łomża, dnia 13 maja 2013 r.


Agnieszka Krassowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:40
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 11111 razy