Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe "Poradnictwo prawne"

Łomża, 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowego poradnictwa prawnego dla 24 osób (2 spotkania po 6 godz.) w terminie: lipiec 2013 r.
Spotkania mają dotyczyć tematyki: uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i prawa pracy.

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- program szkolenia,
- cenę za godzinę szkolenia brutto,
- dane instytucji świadczącej usługi prawnicze lub CV osoby składającej ofertę wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje i doświadczenie.

Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto za godzinę zajęć,
- doświadczenie, umiejętności w danej dziedzinie
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – poradnictwo prawne” do dnia 26 czerwca 2013 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ośrodka.
Data powstania: środa, 19 cze 2013 14:36
Data opublikowania: środa, 19 cze 2013 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:38
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 8818 razy