Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe "Usługa cateringu"

Łomża, 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringu dla 24 osób (10 spotkań po 12 osób) w terminie: lipiec 2013 r. Usługa ma obejmować: drugie danie, surówkę, ciasto, sok, kawę, herbatę)

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- cenę jednego zestawu netto/ brutto,
- menu na 10 spotkań,
- podpis osoby upoważnionej.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres w Łomży wskazany przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – usługa cateringu” do dnia 26 czerwca 2013 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża lub wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opsgmlomza@4lomza.pl. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ośrodka.
Data powstania: środa, 19 cze 2013 14:38
Data opublikowania: środa, 19 cze 2013 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:38
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 8754 razy