Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Kurs opiekunki środowiskowej

Łomża, 3 lipca 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia: „Kurs opiekunki środowiskowej” (dla 8 osób) wraz z zapewnieniem cateringu w terminie: sierpień 2013 r., o programie obejmującym ok. 100 godz. zajęć.

Organizacja kursów dotyczy:
- zorganizowania zajęć szkoleniowych,
- zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Łomży dostosowanej do wymogów szkolenia,
- zapewnienia materiałów szkoleniowych, cateringu w formie obiadu i serwisu kawowego.

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- dane dotyczące instytucji świadczącej usługi szkoleniowe oraz kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
- informację dotyczącą warunków i miejsca odbywania szkolenia,
- cenę brutto zawierająca wszystkie koszty organizacji szkolenia wraz z usługą cateringową,
- program szkolenia.

Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto,
- atrakcyjność oferty.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – Kurs opiekunki środowiskowej” do dnia 12 lipca 2013 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ośrodka.
Data powstania: środa, 3 lip 2013 10:11
Data opublikowania: środa, 3 lip 2013 10:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:38
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 8658 razy