Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaliczka alimentacyjna od 1 września 2005 r.

Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna ?
Jeśli
• Jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko :
• masz zasądzone alimenty na dzieci
• osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku
• prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.

Uwaga! Egzekucja jest bezskuteczna, gdy nie zostanie wyegzekwowana cała należność zasadzonych alimentów.
możesz starać się o
→ zaliczkę alimentacyjną
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną
- pobiera się w urzędzie gminy ,
- składa się do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Zaliczkę wypłaca
- urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej.
Uwaga!: W przypadku osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych dokumenty dołączone do wniosku o świadczenia rodzinne wykorzystuje się do przyznania zaliczki alimentacyjnej.

Uwaga! Jeżeli nie można wyegzekwować należności od dłużnika alimentacyjnego, wówczas istnieje możliwość zasądzenia alimentów na dziecko od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności np. dziadków dziecka.

Uwaga! Dotychczas pracodawca na podstawie wyroku zasądzającego alimenty mógł potrącać z wynagrodzenia pracownika należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 1 września 2005 roku pracodawca jest zobowiązany do dokonywania takich potrąceń.

Data powstania: środa, 14 cze 2006 15:25
Data opublikowania: środa, 14 cze 2006 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 26 kwi 2017 10:49
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2732 razy