Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łomża

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:
1) budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2) zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

W Gminie Łomża Zespół tworzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Służby Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowej. Zespół zbiera się w ramach potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiace. Do indywidualnych przypadków powołuje grupy robocze. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny. Jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem oraz realizacją stosownej pomocy a także jej monitoring.

 

Kontakt:

Małgorzata Jolana Kozicka - Przewodniczący Zespołu

II piętro

tel. 86 216 21 99

 

 

Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 14:15
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 14:47
Data edycji: wtorek, 13 sie 2019 09:18
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2325 razy
Ilość edycji: 2